CEC5

Z CESBA-Wiki
Prejsť na: navigácia, hľadanie

Kompletný názov projektu

Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov

Číslo projektu a akronym

3sCE412P3, CEC5

Odborné aktivity v oblasti energetiky a energetického a environmentálneho hodnotenia budov

Štúdia legislatívy a noriem

Štúdia uskutočniteľnosti

Interview

Sumarizácia výsledkov interview k prijateľnosti spoločného certifikačného nástroja

Energetické a environmentálne hodnotenie 3 budov

Dokumentácia k 5 budovám ako príkladom dobrej praxe

Nadnárodná stratégia

Nadnárodná pracovná skupina

Partneri projektu

 • Regionalentwicklung Vorarlberg, eGen, (VLBG), Alberschwende, Rakúsko
 • Česká komora architektů,(ČKA), Praha, Česká republika
 • Energetická agentura Zlínského kraje,(EAZK), Zlín, Česká republika
 • Kraj Vysočina,Jihlava, Česká republika
 • Mesto Ludwigsburg, Nemecko
 • Ministerstvo Národného rozvoja, (NFM), Budapešť, Maďarsko
 • Mesto Udine, Taliansko
 • Mesto Bydgoszcz, Poľsko
 • Úrad vlády Slovinskej republiky v oblasti klimatických zmien, Ľubľana, Slovinská republika
 • Rozvojové centrum údolia Soča (PRC), Kobarid, Slovinská republika
 • Inštitút výstavby a stavebného inžinierstva (ZRMK), Ľubľana, Slovinská republika;
 • Trnavský samosprávny kraj